Site Loading ...
       
 
62 Szczep "Gaudium"
 
         
 


POWRÓT DO GŁÓWNEJ

 

VADEMECUM - Spis Treści

Rozpoczynamy tworzenie zbioru informacji, porad i wskazówek składających się na całokształt wiedzy i umiejętności wymaganych od harcerek i harcerzy "Gaudium" podczas zdobywania kolejnych stopni harcerskich. Kolejne materiały będą powstawać za sprawą harcerek i harcerzy, którzy otrzymują zadanie ich wykonania w swoich próbach na stopnie.

Każda pozycja vademecum oznaczona jest symbolem stopnia do zdobycia którego niezbędna jest wiedza w niej zawarta.

Idea - Prawo i Przyrzeczenie

ochotniczka/młodzik - Prawo i Przyrzeczenie
ochotniczka/młodzik - Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia
tropicielka/wywiadowca - Gawędy do kolejnych punktów Prawa


Historia I Tradycje

ochotniczka/młodzik - najważniejsze miejsca związane z historią "Gaudium"
ochotniczka/młodzik - 10 najważniejszych dat z historii "Gaudium"
ochotniczka/młodzik - 10 najważniejszych dat z historii Harcerstwa
ochotniczka/młodzik - 10 najważniejszych dat z historii Polski
tropicielka/wywiadowca - Kalendarium dziejów 62 WDH
samarytanka/ćwik - Kalendarium dziejów Harcerstwa
samarytanka/ćwik - Życiorysy harcerek lub harcerzy 62 WDH
samarytanka/ćwik - Tradycje 62 WDH
wędrowniczka/harcerz orli - Historia "Gaudium", Harcerstwa i Polski


Bohater Drużyny/Szczepu

ochotniczka/młodzik - Życiorys Bolesława Chrobrego
tropicielka/wywiadowca - Bolesław Chrobry– wzór rycerza i obywatela


Symbolika

ochotniczka/młodzik - Symbolika Krzyża Harcerskiego
ochotniczka/młodzik - Symbolika Lilijki Harcerskiej
tropicielka/wywiadowca - Symbolika godła "Gaudium"
tropicielka/wywiadowca - Symbolika plakietki Drużyny


Zwyczaje i Obrzędy

ochotniczka/młodzik - Obrzędy ogniskowe i piosenki obrzędowe
tropicielka/wywiadowca - Zwyczaje obozowe w 62 WDH


Regulaminy

ochotniczka/młodzik - Regulamin oznaczania stopni harcerskich
ochotniczka/młodzik - Regulamin oznaczania funkcji
tropicielka/wywiadowca - Regulamin służby wartowniczej


Musztra

ochotniczka/młodzik - Musztra pojedynczego harcerza
tropicielka/wywiadowca - Musztra zespołowa zastępu i drużyny
samarytanka/ćwik - Regulamin musztry ZHR
samarytanka/ćwik - Prowadzenie musztry i wydawanie komend


Terenoznawstwo

ochotniczka/młodzik - 10 sposobów wyznaczanie stron świata w terenie
ochotniczka/młodzik - Orientowanie mapy
ochotniczka/młodzik - Wyznaczanie azymutów
ochotniczka/młodzik - 10 najczęściej spotykanych znaków patrolowych
tropicielka/wywiadowca - Marsz wg. azymutów
tropicielka/wywiadowca - Sporządzanie szkiców sytuacyjnych
tropicielka/wywiadowca - Sporządzanie szkicu drogi z marszu
tropicielka/wywiadowca - Sporządzanie opisu drogi
tropicielka/wywiadowca - Pomiar wysokości drzewa
tropicielka/wywiadowca - Pomiar szerokości rzeki
tropicielka/wywiadowca - Znaki topograficzne
tropicielka/wywiadowca - Posługiwanie się skalą mapy
tropicielka/wywiadowca - Ocena odległości w terenie „ na oko"


Ratownictwo

ochotniczka/młodzik - Opatrywanie zadrapań i otarć naskórka
ochotniczka/młodzik - Pierwsza pomoc w przypadku pogryzień
ochotniczka/młodzik - Pierwsza pomoc w przypadku odmrożeń
ochotniczka/młodzik - Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń
ochotniczka/młodzik - Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia organizmu
tropicielka/wywiadowca - Pierwsza pomoc w przypadku zatruć
tropicielka/wywiadowca - Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków zewnętrznych
tropicielka/wywiadowca - Pierwsza pomoc w przypadku zwichnięć i złamania kończyn
tropicielka/wywiadowca - Pierwsza pomoc w przypadku utonięć
tropicielka/wywiadowca - Pierwsza pomoc w przypadku drgawek
tropicielka/wywiadowca - Pierwsza pomoc w przypadkach urazów głowy
tropicielka/wywiadowca - Skład apteczki zastępu
samarytanka/ćwik - Zasady resuscytacji
samarytanka/ćwik - Ratowanie tonšcych
samarytanka/ćwik - Postępowanie podczas wypadków komunikacyjnych


Sygnalizacja i Łączność

ochotniczka/młodzik - Proste szyfry harcerskie
ochotniczka/młodzik - Sieć alarmowa zastępu
ochotniczka/młodzik - Nadawanie i odczytywanie SMS-ów
ochotniczka/młodzik - Wysyłanie i odbieranie E maili
ochotniczka/młodzik - Znaki patrolowe
tropicielka/wywiadowca - Alfabet Morse'a
tropicielka/wywiadowca - Nadawanie i odbieranie wiadomości Alfabetem Morse'a (choršgiewki, gwizdek, latarka)
samarytanka/ćwik - Nadawanie i odbieranie wiadomości Alfabetem Morse'a telegraf
samarytanka/ćwik - Semafor
samarytanka/ćwik - Nadawanie i odbieranie wiadomości Semaforem


Pionierka

ochotniczka/młodzik - Układanie ogniska
ochotniczka/młodzik - 5 najczęściej używanych węzłów
ochotniczka/młodzik - Kopanie wąskich i głębokich dołków
ochotniczka/młodzik - Wykonywanie zaciosów
tropicielka/wywiadowca - Budowa prostej kuchni polowej
tropicielka/wywiadowca - Jak rozpalić ognisko w trudnych warunkach
tropicielka/wywiadowca - Budowa i projektowanie urządzeń namiotowych
tropicielka/wywiadowca - Budowa i projektowanie urządzeń obozowych
tropicielka/wywiadowca - Zdobnictwo obozowe
tropicielka/wywiadowca - Jak w pojedynkę rozbić 10osobowy namiot w 5 minut?
tropicielka/wywiadowca - jak przeprawić sie na drugi brzeg jeziora z ekwipunkiem nie zamaczając go?
samarytanka/ćwik - Budowa kuchni obozowej
samarytanka/ćwik - Rozpalanie ognia bez pomocy zapałek


 


Copyright © 2007 - 2017, www.62wdh.pl, all right reserved
Kopiowanie czegokolwiek z serwisu bez zgody Gaudiumów zabronione!.
 
         
      GAUDIUM