Site Loading ...
       
 
62 Szczep "Gaudium"
 
         
 


POWRÓT DO GŁÓWNEJ

 

62 WDH - Kronika wydarzeń

Kronika w opracowaniu

Systematycznie jest uzupełniana, jeżeli są Ci znane jakieś fakty historyczne związane z 62 WDH - napisz : 62.wdh.gaudium@gmail.com lub na forum historycznym

 

1928

W szkole powszechnej przy ul. Chłodnej 37 została założona 62 WDH im. płk. Lisa-Kuli, drużynowym został Władysław Kuś. 

 

1930

Pierwszy samodzielny obóz drużyny w Pomiechówku, komendantem i drużynowym był wtedy Józef PODOBAS - informacje wg raportu poobozowego (wg dokumentów z AAN).

 

1936

Drużyna przeniesiona w 1936 r. z Woli do Hufca Praga wymieniana jako drużyna w Okręgu wizytacyjnym Praga, zalążkiem drużyny był patrol chłopców z 51 WDH z plutonowym M. Bukaczem, późniejszym drużynowym 62 WDH..
 
 

1937

Obóz letni w miescowości Zbludza lub Zbludze, poczta Kamienica woj. krakowskie Obóz odbył się w dniach 1-30 lipca, uczestników 40 Komendant: Cycierski Edward ćwik, 18 lat. Oboźny: Janowski Staniosław wyw, 19 lat. Gospodarz: Subiński Feliks, 34 lata, nauczyciel WF. 
Trzeba bw tym roku wspomnieć też o obozie 62 WŻDH im. Jadwigi Tejszerskiej, czyli 62 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Obóz datowany jest w 1937 roku w Ignalinie nad pięknym jeziorem Ilgis, a drużynową ówczesnej 62 WŻDH była Maria Starszewska, obecnie Pani Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 

1938

Obóz letni w miescowości Pulemiec, stacja kol. Włodawa woj. wołyńskie Obóz odbył się w dniach 1-30 lipca, uczestników 45 Komendant: Michał Gramotkow HR, 21 lat, księgowy. Oboźny: Zdzisław Łubiszewski HO, 23 lata, student UJP. Gospodarz: Jerzy Modrzewski wyw, 14 lat, uczeń. (informacje z raportu poobozowego - w zasobach AAN) 
 

1939

Obóz letni - brak informacji o miescu, terminie i ilości harcerzy. Komendant: Wiktor Szczerbiński HO, 19 lat, mechanik. Oboźny: Jerzy Bańkowski HO, 17 lat, uczeń. Gospodarz: Zygmunt Gąsowski, 17 lat, uczeń (informacje z raportu przedobozowego - w zasobach AAN) 
 

1940

Posiadamy informacje, że w konspiracji harcerze 62 WDH wraz z harcerzami z 12 WDH zorganizowani są w grupie "Żyłki" - Stefana Wyrobka Harcerza RP. W marcu 1940 roku "Żyłka" zaprzysiągł kilku harcerzy 62 WDH, a wymienieni z imienia i nazwiska są: "Wilk" Wiktor DOWALLA oraz "Drzazga" Janusz NIESZAK.

 

1941 - 1942

Grupa ta nawiązała kontakty z Narodową Organizacją Wojskową, W pierwszym okresie grupa ta odbyła szkolenie wojskowe prowadzone przez podoficerów 36 pp Legii Akademickiej, który do wojny stacjonował przy ul. 11 Listopada, z czasem weszli w skład NOW wykonując zadania wywiadowcze, współpracując z por. "Marabutem" i grupą zwiadu Armii Sowieckiej. Dowódcami plutonów zostali Konrad Kolasiński i Janusz Lipka. Grupą dalej "dowodził" Stefan Wyrobek.

 

1943 - 1944

8 stycznia 1943 roku nastąpiło aresztowanie "Żyłki". Było to aresztowanie przypadkowe - Stefan Wyrobek został wzięty jako zakładnik, wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, potem do Gross Rosen i Flossenburga. Ostatecznie grupa ta weszła w skład popoddziału w kompani "Katarzyna", Baon "Karol", Zgrupowania "Stolica".

Mamy też niepotwierdzone informacje, że harcerze 62 WDH weszli w skład 661 pluton Armii Krajowej. Ale w tym temacie nie posiadamy żadnych potwierdzonych unformacji co do imion i nazwisk. Wiemy za to, że harcerki 62 WŻDH weszły w skład pododdziałów wywiadowczych i łączności Baonu "Parasol"

1947

Po wojnie w Hufcu Praga co najmniej od 1947 r. [nmph], uczestniczy wtedy w Zlocie Hufca Praga w Aninie. W tym czasie zbiórki drużyny odbywają się w Gimnazjum Kupieckim przy ul. Brzeskiej.

 

1948

Grupa obozów Hufca Praga Centralna nad jez. Garczyn k/ Kościerzyny w składzie 78 WDH, 62 WDH, 53 WDH, 146 WDH, 85 WDH, 17 WDH. „Grupa” obozów liczyła 270 uczestników. Komendant Grupy Obozów phm. Jerzy Schaitter, zastępca phm. Wiesław Mleczko, przyboczny – H.O. Tadeusz Strumff, magazynier H.O. Lech Tulicki . Harcerze realizowali zadania „harcerska Służba Polsce”, w ramach której oczyścili 7500 m2 przeciwpożarowych pasów ochronnych w lesie przy torze kolejowym, zniwelowali 4800 m2 drogi i całkowicie odnowili przystanek kolejowy „Garczyn”.

 

1958

Po okresie stalinowskim reaktywowana w 1958 r. na Targówku jako 62 WDH-ek im. Emilii Plater

 

1965

12 września 1965 r. zostaje przyjęta do ZHP 62 WDH im. Bojowników o wolność Kuby przy LO nr XX (ul. Objazdowa 3). Drużynowa Grażyna Bystrzejewska

 

1966

W spisie z 1966 r. widnieje jako drużyna harcerska.

1967

We wrześniu 1967 r. druzyna uczestniczy w uroczystościach nadania Hufcowi Praga Północ imienia i sztandaru.

Od 4 października 1967 r. tworzy ośrodek wspólnie ze szczepami 12 WDHiZ, 72 WDHiZ, 207 WDHiZ, 259 WDHiZ, 48 WDH i 280 WDH.

1968

Rozwiązanie drużyny z nieznanych przyczyn.

 

1970

15 stycznia 1970 r. numer 62 WDH zostaje nadany drużynie przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu.;

 

1983

Ponownie numer 62 otrzymują drużyny utworzone przy nowo powstałej w 1983 r. Szkole Podstawowej nr 315 (ul. Trocka 4) na osiedlu Targówek (27 października powołany szczep próbny). 15 grudnia 1983 r. powołany zostaje Szczep 62 WDHiZ, w jego skład wchodzą: drużyna zuchowa i 3 harcerskie: "Szczęśliwego Traktu" ( p.o. drużynowy Piotr Szpunar), "Zorza" ( drużynowy pwd Artur Sadoch ) i "Motopiechota" ( drużynowa pwd Mariola Jaranowska ), później też 4. drużyna "Wigry" ( drużynowy pwd Andrzej Byczak ). .

 

1984

14 kwietnia 1984 r. przy szczepie zostaje powołany Krąg Instruktorski, w późniejszych rozkazach nosi on nazwę "Czerwona Watra" (raz, prawdopodobnie przez pomyłkę: "Czerwone Wierchy").

W 1984 roku Szczep organizuje obóz w Jazach k/Włocławka, komendant hm. Z.Szymański, w takim składzie (1 drużyna zuchowa, 4 harcerskie, krąg instruktorski) .

 

1985

szczep wymieniany jest w wykazie środowisk hufca ze stycznia 1985 r. W 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy szczep uczestniczy w reprezentacji hufca na capstrzyku chorągwi przy pomniku Nike. Otrzymuje też pochwałę za wzorowe reprezentowanie hufca w kolumnie pierwszomajowej. 20 lutego 1985 zostaje zatwierdzona nazwa szczepu - "Polanie".

W 1985 roku, ponownie w Jazach, szczep organizuje zgrupowanie obozów ( komendant zgrupowania hm Zbigniew Szymański ). 14 października zostaje przyjęta na okres próbny 2. drużyna zuchowa i 5. harcerska. Szczep wystawia drużynę honorową w dniu Święta Hufca, otrzymuje też pochwałę za udział w imprezach związanych z odznaczeniem Sztandaru Związku i godne reprezentowanie hufca.

 

1986

20 marca 1986 r. rozwiązana zostaje drużyna zuchowa "Leśnicy". Szczep uczestniczy w kolumnie pierwszomajowej Chorągwi Stołecznej. W 1986 r. w Spale to ostatni obóz w starym składzie ( komendant hm Zbigniew Szymański ), we wrześniu drużyna "Wigry" wchodzi w skład Szczepu 272 WDHiZ. Szczep uczestniczy w spotkaniach z delegacjami organizacji pionierskich, a w styczniu 1987 r. w uroczystym apelu pod pomnikiem Nike w rocznicę wyzwolenia Warszawy. Przy Szczepie istnieje Koło Przyjaciół Harcerstwa skupiające rodziców zuchów i harcerzy oraz pracowników szkoły. 20 lutego 1987 r. dzięki kadrze szczepu zostaje utworzona szczepowa Harcerska Pracownia Elektroniczna.

 

1987

30 kwietnia 1987 r. szczep przyjmuje imię Króla Bolesława Chrobrego, drużyny harcerskie otrzymują nazwy: "Piastowie", "Mazowie", "Sulima", "Wenetowie" i "Zbójcerze", a drużyny zuchowe: "Słowiańskie Orły" i "Królestwo Bajki" (ostatnia z nich zostaje rozwiązana 21 marca 1988 r). W 1987 roku zgrupowanie obozów zorganizowane było w Rudce Starościńskiej ( komendant hm Zbigniew Szymański ).

 

1988

W 1988 zgrupowanie obozów w Piduniu (hm. Z.Szymański).

 

1989

15 lipca 1989 r. podczas zgrupowania obozów w Brajnikach ( komendant hm Zbigniew Szymański ) 62 WDH "Sulima", 62 WDH "Gaudium" i 62 WDH "Zbójcerze" otrzymują Odznakę Grunwaldzką i tytuł Drużyny Grunwaldzkiej. Szczep wielokrotnie reprezentuje Hufiec Praga Północ i Chorągiew Stołeczną na uroczystościach i zbiórkach. Podczas uroczystości 50-lecia powstania Szarych Szeregów jesienią 1989 r. szczep wystawia drużynę sztandarową chorągwi. 29 września 1989 r. "Wenetom" nadana zostaje nazwa– 62 WDH "Gaudium". .

 

1990

30 stycznia 1990 r. komenda hufca odbiera komisji stopni instruktorskich przy 62 KI prawo prowadzenia prób na stopień przewodnika. 28 lutego 1990 r. "Zbójcerze" zmieniają nazwę na 62 WDH "Orla". W 1990 r. zgrupowanie obozów w Rudce Starościńskiej i obóz wędrowny na Kaukaz są przełomowymi w historii Szczepu. 28 września rozwiązane zostają drużyny: "Piastowie", "Mazowie" i "Słowiańskie Orły". 28 grudnia 1990 r. przy 62 WDH "Gaudium" powołana zostaje gromada zuchowa.

 

1991

Szczep reprezentuje hufiec na uroczystym apelu Chorągwi Stołecznej w rocznicę wyzwolenia Warszawy. 28 czerwca 1991 r. rozwiązany zostaje Krąg Instruktorski "Czerwona Watra" a szczep dzieli się na dwa obozy: dawny szczep tzw. "czerwony" i grupa młodych instruktorów skupiona wokół "Gaudium" tzw. "czarne" drużyny. W wykazie środowisk hufca z 14 września 1991 r. w szczepie wymienione 3 drużyny harcerskie: "czarna Gaudium" (drużynowy Jacek Garboliński),oraz "czerwone" "Orla" (Artur Kowalski) i "Sulima" (Zbigniew Szymański), w kolejnym rozkazie wymieniona też "czarna Bogoria". Drużyny szczepu reprezentują hufiec podczas obchodów Dnia Niepodległości. Drużyna "Gaudium" otrzymuje Odznakę 80-lecia Harcerstwa. "Gaudium" bierze udział w Zlocie Harcerskim z okazji 80-lecia Harcerstwa w Pająku k/Częstochowy,
Od 1991 r. szczep organizuje podwójne obozy: oddzielnie "czerwone" i "czarne" drużyny Obozy w Rekownicy (hm. Z.Szymański) i Jazach (phm. J.Garboliński)

 

1992

Drużyna "Gaudium" w 1992 r. jest Drużyną Reprezentacyjną Chorągwi Stołecznej. 35 harcerzy szczepu otrzymuje Odznakę Chorągwianą. Wiosną 1992 r. "Orla" i "Bogoria" uczestniczą w porządkowaniu terenu wokół komendy hufca. 28 września 1992 r. "Sulima" otrzymuje imię Zawiszy Czarnego. Drużyny: "Gaudium", "Orla" i "Sulima" (rozwiązana w 1994 r.) zdobywają tytuł Drużyn Grunwaldzkich, a następnie Warszawską Odznakę "Nike". Obozy w m. Kowal (hm. Z.Szymański) i Osówce (phm. J.Garboliński)

 

1993

24 maja 1993 powstaje 62 WDH "Nebram" (druż. Robert Borzecki, później Aleksandra Gosk), Obozy w m. Kowal (hm. Z.Szymański) i Koronowie (phm. J.Garboliński)

 

1994

w 1994 powstaje 62 WDH "Bogoria" (druż. Sylwester Chaciński), w 1994 przejmują 62 WDH "Orla" (druż. Agnieszka Kietlińska, później Łukasz Manowiecki), w 2000 r. 62 WDH "Wyssogota" (druż. Robert Borzecki). Obozy w Koronowie (hm. Z.Szymański) i Koronowie (phm. J.Garboliński) Rozwiązaniu ulega 62 WDH "Sulima" im. Zawiszy Czarnego

 

1995

30 grudnia 1995 r. drużyny szczepu wraz z 86 WDHS "Wetlina" powołują Ruch Programowo-Metodyczny "Bractwo".Udział reprezentacji szczepu w Światowym Zlocie ZHP w Zegrzu.

Obóz w m. Bukownica - komendant J.Garboliński

1996

Obóz w m. Koronowo - komendant J.Garboliński

 

1997

Obóz w m. Czarlina - komendant J.Garboliński

 

1998

Powołanie 62 WGZ "Mali Rycerze" po drużynowa Paulina Dworzyńska, obóz szczepu w Soczewce (komendant hm. J.Garboliński)

 

1999

Obóz w m. Ryn - komendant J.Garboliński

 

2000

Obóz w m. Soczewka - obóz w ramach zgrupowania hufca. Udział reprezentacji Szczepu w Światowym Zlocie ZHP Gniezno 2000.

 

2001

Obóz w m. Morgowniki - komendant J.Garboliński

 

2002

Obóz w m. Przewięź - obóz w ramach zgrupowania hufca

 

2003

Obóz w m. Przewięź - obóz w ramach zgrupowania hufca

 

2004

Obóz w m. Ryte Błota - komendantka Paulina Dworzyńska

 

2005

Obóz w m. Ryte Błota - komendantka Paulina Dworzyńska

 

2006

Obóz w m. Woziwoda - komendant J.Garboliński

 

2007

Obóz "Kręgu Płaskiego Węzła" w m. Ryte Błota - komendant J.Garboliński

W wyniku ogólnej sytuacji w ZHP, zagrożenia zmiany roty Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, jak też osobistych antagonizmów instruktorów z Władzami ZHP, 62 Warszawska Drużyna Harcerska "Gaudium" przechodzi do ZHR, tworząc tam 62 Szczep Harcerski "Gaudium" im. Króla Bolesława Chrobrego w składzie:
- 62 WDH-ek "Coor Tum" (Mazowiecka Chorągiew Harcerek, WHH-ek "Gród")
- 62 WDH-y "Templum" (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy, WHH-y "Klucz")

 

2008

Szczep organizuje HAL 2008: środowisko ZHR współorganizuje obóz w Rybnie Dużym (kom. J.Garboliński), środowisko ZHP bierze udział w zgrupowaniu hufca Praga Północ w miejscowości Zgniłocha.
Obchody 80-lecia 62 WDH. Szczep zostaje przyjęty do UNDHR.
62 Warszawskiej Drużynie Harcerzy "Templum" nadany zostaje przedwojenny patron - Ks. Bp. Władysław Bandurski.

Dnia 11 maja 2008 roku w czasie XXIV Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (10-11 maja 2008) w Warszawie do Unii przyjęto:
62 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Króla Bolesława Chrobrego
rok założenia drużyny: 1928
kolor: krajka łowicka (ZHR) lub czarny (ZHP)

 

2009

Obóz ZHR w m. Trzebciny - komendant J.Garboliński

Obóz ZHP w m. Przerwanki

62 WDH-y "Templum" zdobywa miano Drużyny Pusczańskiej ZHR i bierze udział w TDP zajmując 6. miejsce.

Środowisko ZHR bierze udział w Zlocie 20-lecia ZHR

 

 

2010

Obóz ZHR w m. Nowa Kiszewa k/Koœcieżyny - komendant K.Sikorski

Obóz ZHP w m. Kurki

 

 

2011

Obóz ZHR w m. Sosnowica - komendant J.Garboliński

Obóz ZHP w m. Okartowo

 

 

2012

Obóz ZHR w m. Grójec Wielki - komendant K.Wojciechowski

Obóz ZHP w m. Okartowo

 

 

2013

Obóz ZHR w m. Przyjezierze - komendantka I.Dybowska, kwatermistrz A.Gąsiorowski

Obóz ZHP w m. Rekownica

 

 

2014

Obóz ZHR w m.Kościerzyna - komendant K.Sikorski

Obóz ZHP nie odbył się

7.03.2014r. powołana zostaje 62 WGZ "Strażniczki Leśnego Skarbu" - drużynowa sam. Helena Sałasińska.

Wrzesień 2014 powołana zostaje 62 WDH-y "Vulpis" - drużynowy phm. Jakub Rodzeń.

 

 

2015

Obóz ZHR w m. Trzebcinach - komendant J.Rodzeń

Obóz ZHP wędrowny - okolice Okartowa

UNDHR - na corocznej zbiórce korespondentów Marszałkiem Unii zostaje wybrany pwd. Adam Gąsiorowski

 

 

2016

Obóz ZHR w m. Karolinów - komendantka M.Rogowska, kwatermistrz - pwd. Adam Gąsiorowski

Obóz ZHP w m. Kurki

62 WGZ "Strażniczki Leśnego Skarbu" - drużynowa zostaje sam. Zosia Sałasińska.

62 WDH-y "Vulpis" - drużynowym zostaje pwd. Michał Oltarzewski.

 

 

2017

Obóz ZHR w m. Mikaszówka - komendant A.Gąsiorowski

Obóz ZHP w m.

We wrzeœniu rozwiązaniu ulega 62 WDH-y "Vulpis" - harcerze zostają wcieleni do 62 WDH-y "Templum".

62 WDH-y "Templum" - drużynowym zostaje hm. Jacek Garboliński.

 


Komentuj na forum
 


Copyright © 2007 - 2017, www.62wdh.pl, all right reserved
Kopiowanie czegokolwiek z serwisu bez zgody Gaudiumów zabronione!.
 
         
      GAUDIUM