Site Loading ...
       
 
62 Szczep "Gaudium"
 
         
 


DO GŁÓWNEJ
DO SPISU UNDHR

 

UNDHR - Wizja


Wizja Najstarszej Drużyny Harcerskiej Rzeczypospolitej


Wizja pierwsza - wzór dobrej drużyny

Drużyna UNDHR:

 • - skupia co najmniej 32 harcerzy

 • - prowadzi ją drużynowy - starszy brat stosując metodę harcerską

 • - pracuje systemem zastępowym

 • - ma własny program - nie czeka na wytyczne z zewnątrz

 • - zdobywa stopnie i sprawności harcerskie

 • - co roku organizuje własny obóz

 • - ma własne zwyczaje i obrzędy

 • - wychowuje własnych instruktorów zachowując ciągłość pracy

 • - pełni służbę i rozsyła dzielnych ludzi w świat

 • - ma własny styl - nie poddaje się naciskom i przeciwnościom.


Wizja druga - skarbnica historii i tradycji

Drużyna UNDHR:

 • - zna własną historię i tradycję

 • - zachowuje idee harcerskie - służby, braterstwa i pracy nad sobą zawarte w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim nawiązując do tradycyjnego ich brzmienia

 • - utrzymuje więź pokoleniową ze swoimi harcerzami

 • - zachowuje zwyczaje i obrzędy harcerskie

 • - zachowuje tradycyjne symbole, mundur i odznaki harcerskie

 • - zachowuje tradycyjne elementy metodyki harcerskiej (w tym system stopni harcerskich).

 

Wizja trzecia - ogniwo w łańcuchu braterstwa

Drużyna UNDHR:

 • - utrzymuje za pośrednictwem korespondenta drużyny kontakty z innymi najstarszymi drużynami

 • - wyszukuje i zaprasza do Unii inne najstarsze drużyny

 • - współdziała w opracowywaniu wspólnej historii najstarszych drużyn
  swojej miejscowości

 • - spieszy z pomocą innym młodszym drużynom - nie opuści nikogo w potrzebie

 • - organizuje kontakty swoich harcerzy z harcerzami innych najstarszych drużyn (np. odwiedziny zastępów, odwiedziny obozów, wspólne przedsięwzięcia itp.).


Tekst przyjęto na spotkaniu szarż i korespondentów w 1983 r


 


Copyright © 2007 - 2017, www.62wdh.pl, all right reserved
Kopiowanie czegokolwiek z serwisu bez zgody Gaudiumów zabronione!.
 
         
      GAUDIUM